Aktuálně

zahájení školního roku 2017/2018

10. srpna 2017

Školní rok 2017/2018 bude zahájen dne 1.září 2017. Děti, které nepřijdou, omlouvejte nejpozději do 8 hodin…

Informace k předplaveckému výcviku ve šk.roce 2017/2018

2. srpna 2017

Předplavecký výcvik začíná ve středu 6.9.2017 a končí 31.1.2018 v celkovém počtu 21 lekcí každou…

Zahajovací schůzka s rodiči

13. července 2017

Zahajovací schůzka s rodiči bude v naší MŠ v úterý 5.9.2017 od 16,00 hod.  V rámci…

Organizace školního roku 2017/2018

12. července 2017

Podzimní prázdniny:  26. a  27.10.2017Vánoční prázdniny:  23.12.2017  - …

Archiv aktualit
33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Hlavní orientace mateřské školy

  • Zajistit zdravý, fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí a jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností v současné i budoucí sociální roli.
  • Usilovat, aby výchova dětí v MŠ probíhala přirozeně na základě jejich spontánních a přirozených aktivit.
  • Rozvíjet pohybové schopnosti, zdravotní a hygienické návyky dětí, zabezpečovat otužování dětí v technicky možném rozsahu a učit děti chránit své zdraví.
  • Vytvářet příznivou atmosféru pro výtvarné vyjádření představ, využití talentovaných dětí v účasti při dětských výtvarných soutěžích, pěstovat u dětí vztah ke kultuře, umění, vychovávat u dětí lásku ke knize.
  • Zkvalitňovat práci v oblasti jazykové výchovy, dbát na kulturu řeči, vést děti k rozvoji logického myšlení a dalších základních psychických procesů.
  • Rozvíjet pracovní dovednosti, zdokonalovat sebeobsluhu přiměřeně k věku dětí, rozvíjet manipulační a technické dovednosti při činnostech s materiálem, pomůckami a nástroji.
  • Vést děti k ochranně životního prostředí, k péči o volně žijící zvířata a získávat poznatky o pěstitelské práci.
  • Využívat podmínek okrajové mateřské školy k získávání poznatků o přírodě, zvířatech, zemědělských pracích apod.

 

Motto naší školy

Naším záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

 

Plameňák chilský

Nově ve fotogalerii

Fotogalerie
Oficiální informační server města Plzně
Úřad městského obvodu Plzeň 4
Design by SITMP