33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

Časový harmonogram přijímacího řízení do MŠ :

15.4.2019 - 1.5.2019   :  vyplňování žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ na webu : www.mszapis.plzen.eu

2.5.2019 - 3.5.2019     : sběr žádostí  v MŠ

2.5.2019 od 14,30h do 16,30h

3.5.2019 od 14,30h do 15,30h

Řádně vyplněnou žádost, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte ( pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu přineste s sebou do mateřské školy ve výše uvedených dnech.

Potvrzení o očkování se nevyžaduje u dětí s povinným předškolním vzděláváním. V případě zdravotního postižení je však nutné mít na přihlášce vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte.

Informace o stanovení školských obvodů MŠ zřizovaných statutárním městem Plzeň

příloha

Design by SITMP